Zaznacz stronę

Niedostrzeżony a zaprószonyogień bardzo szybko się rozszerza. Nieudolne próby zagaszenia go mogą spowodować jego dalsze rozprzestrzenianie. Jeżeli tylko zauważysz pożar jesteś prawnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osób przebywających w strefie zagrożenia oraz wezwania odpowiednich służb do pomocy. Bez wątpienia sukcesem każdej akcji ratowniczej dotyczącej pożaru jest wyniesienie wszystkich poszkodowanych z terenu objętego pożogą. Jak jednak zachować się, jak pomóc podczas pożaru i przede wszystkim jak udzielać pierwszej pomocy. Wtedy kiedy możesz ugasić pożar przez duszenie ledwo tlących się przedmiotów – dobrze by było abyś tak właśnie postępował. Używając do tego celu gaśnicy (https://sorbex.pl/sklep/184-gasnice-do-domu) lub koca gaśniczego. Pamiętaj aby nie gasić tłuszczy oraz urządzeń elektrycznych wodą. Nie gasi się również pożarów, których nie jesteśmy sami w stanie opanować. Kiedy dojdzie do poparzeń wśród osób, które wyjdą z pożaru lub zostaną wyniesione, możemy doraźnie im pomóc odsłaniając poparzone miejsca. Nie robi się tego w momencie poparzeń drugiego i trzeciego stopnia. Pamiętajmy aby nigdy nie przekłuwać powstających od poparzeń bąbli ani nie smarować takiego ciała maściami lub próbować je przykrywać na przykład bandażami . Do momentu pomocy lekarskiej możemy jedynie wspierać taką osobę psychicznie i troszczyć się aby nie doznała poważniejszych obrażeń. Wszelkie rany i poparzenia odniesione w wyniku pożaru muszą zostać obejrzane przez specjalistę. Nigdy nie działamy na własną rękę.