Zaznacz stronę

Odnosząc się do tego tematu trudno będzie nie wspomnieć, że gaz, który jest używany w naszych domach jest bezpieczny tylko wtedy, gdy przewody i ich drożność są odpowiednio zabezpieczane i konserwowane. Gaz jest substancją, która bez nadzoru może doprowadzić do śmierci człowieka. Istotne są również odpowiednie gazomierze miechowe, bądź inne, które pozwalają na pomiar przepływu substancji. Aby zapobiec nieszczęściu jakiemu może doprowadzić wybuch mieszaniny z powietrzem, powinniśmy przestrzegać tych kilka prostych zasad:

  • sprawdzać każdorazowo czy kurki palnikowe, bądź rączki zaworów zapalających przy termach gazowych podczas nieużywania są wyłączone, zwłaszcza gdy zamierzamy opuścić dom
  • sprawdzać czy kurki przed rozpoczęciem palenia zostały prawidłowo wyłączone
  • gaz podpalać bezpośrednio po otwarciu dopływu, jedną ręką kontrolując go a drugą trzymając źródło ognia
  • powinno się zwracać uwagę na płomień, czy obejmuję swoją „koroną” cały planik i nie korzystać z niedrożnych
  • nie należy używać palników w momencie wyczuwania gazu przy zamkniętych kurkach
  • nie należy ustawiać nad palnikami gazowymi naczyń przepełnionych, które podczas gotowania zalewają płomień palnika
  • otwartego płomienia nie pozostawia się bez nadzoru lub w towarzystwie małych dzieci albo zwierząt domowych
  • nie wolno sprawdzać nieszczelności gazowych samodzielnie albo przy pomocy ognia
  • cyklicznie dbać o standardowe przeglądy i zgłaszać usterki
  • nie dokonywać samodzielnie zmian i przeróbek oryginalnej instalacji.