Zaznacz stronę

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, żesą to spory wynikające z orzecznictwa sądu administracyjnego. Te kwestie nie są jednak rozstrzygane jednomyślnie ze względu na brak ujednoliconych treści w tych przepisach. Można rozgraniczyć to na kilka kwestii, które mogą zostać rozstrzygnięte cząstkowo. Wszystko jednak składa się do jednego: zainstalowane na zewnątrz skrzynki gazowe, które są zabezpieczeniem dla kurka głównego przyłącza gazowego są elementem wyposażenia gazociągowego i obowiązkiem utrzymania go w należytym stanie spoczywa na dostawcy gazu, natomiast utrzymanie w dobrym stanie szafki lub skrzynki jest obowiązkiem właściciela budynku. W związku z powyższym obowiązek przeprowadzania i konserwacji budynku mieszkalnego jest obowiązkiem właściciela, dlatego szafka gazowa powinna być utrzymana w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Jednakże do naprawy zaistniałych usterek tego co kryje w sobie taka szafka gazowa potrzebne są specjalne uprawnienia. W związku z tym bezwzględnie należy zgłosić zaistniałą usterkę dostawcy gazu i zlecić naprawę osobie technicznej, która owe uprawnienia będzie posiadała. Wszelkie spory dotyczące konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych skrzynek oraz szafek gazowych powinny być rozstrzygane w jak najkrótszym czasie, tak aby nie szkodziło to ewentualnym terminom konserwacji. Ulatniający się gaz jest niezwykle niebezpieczny i takich sytuacji w miejscach zamieszkanych przez ludzi oraz zwierzęta nie powinno w ogóle mieć miejsca.